Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Erasmus+

Kritériá FCHPT STU v Bratislave pre výberové konania zamestnancov na mobility Erasmus+.

Zahraničné pracovné cesty, prijatie zahraničných hostí a mobility študentov

Fakulta v roku 2018 už tradične pokračovala v trende širokej medzinárodnej spolupráce, čo sa prejavilo počtami vycestovaní pracovníkov FCHPT STU na konferencie a pracovné cesty do zahraničia, ako aj počtom prijatých zahraničných hostí na fakulte a tiež počtom mobilít študentov a učiteľov.

Správa dekana za rok 2018

Staršie správy: