Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Autor: SME.SK

Zaradenie: LETNÝ ŠPECIÁL

Žijeme na planéte mikróbov. Objavili sa niekedy pred takmer štyrmi miliardami rokov ako vôbec prvý život na našej planéte.
A odvtedy sú úplne všade, vo veľkých podmorských hĺbkach i v prieduchoch sopiek, nachádzajú sa v toxickom prostredí aj v sterilných miestnostiach, v ktorých americký Národný úrad pre letectvo a vesmír čistí svoje vesmírne sondy pred letom do kozmu. Mikroorganizmy, baktérie aj rôzne vírusy dokonca ovládajú naše telá.
Predpokladá sa, že u človeka počet mikróbov prevyšuje desať- až stonásobne počet našich vlastných buniek a takéto baktérie mikrotvory žijú dokonca aj v placente, ktorú sme ešte donedávna považovali za sterilné prostredie. Miestom, kde kedysi takýto život vznikol, bola voda. A vo vode sa mikróbom stále darí, aj keď to voľným okom nevidíme. Platí to rovnako na vodu z rieky či z jazera, aj na vodu z čistiarne odpadových vôd.
Práve zloženie odpadových vôd skúmajú vedci z oddelenia environmentálneho inžinierstva z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. V reaktoroch v čistiarni odpadových vôd vieme dnes vypestovať biomasu, ktorú nazývame aj aktivovaný kal. Žijú v ňom rôzne jednoduchšie i zložitejšie organizmy, napríklad virníky či nálevníky. Tieto eukaryotické prvoky majú stovky rôznorodých druhov a darí sa im v slanej i v sladkej vode. Pravdepodobne sú potomkami jednoduchších baktérií a dnes sa stali symbiontmi i parazitmi, obeťami i predátormi. Rôzne mikroorganizmy sú na tomto svete miliardy rokov, žijú vo vodách a využívajú prítomné zlúčeniny na svoj rast, pričom môžu vodu čistiť. Preto sme mikróby začali kultivovať a využívať, staviame im nádrže s potrebnými objemami či dodávame kyslík.
Drobné tvory robia to isté, čo by robili vo voľnej prírode, akurát intenzívnejšie a rýchlejšie. Dnes však vieme, že okrem rôznych prvokov či polypov baktérií objavíte v odpadovej vode aj množstvo ďalších vecí. Napríklad stopy po látkach, ktoré by mali ostať radšej ukryté. Chemici a potravinári napríklad v takýchto vodách sledovali, ako obyvatelia jednotlivých bratislavských mestských štvrtí užívajú drogy. Najväčším problémom v našich vodách je však zrejme množstvo antibiotík, ktoré sa v nich nachádzajú. Práve vďaka nim môžu získavať mikróby žijúce v takomto prostredí odolnosť. A keďže baktérie si dokážu vymieňať výhodné vlastnosti, výsledkom sú čoraz rezistentnejšie kmene.