Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážení zamestnanci STU,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie 2% na Nadáciu STU. 
Ako ste už istotne mnohí počuli, od budúceho školského roka so začiatkom v septembri 2020, plánuje STU otvoriť prvú škôlku pre svojich zamestnancov a študentov "STUBAčik".
Škôlka bude v priestoroch ŠD Jura Hronca a vzniká v prerobených priestoroch bývalých služobných bytov.
Vaše 2 % z dane z príjmov, budú použité za účelom dobudovania technického zázemia priestorov budúcej škôlky (pivnica, práčovňa, sklady, sušiareň a pod.)
Ak  sa rozhodnete venovať 2% nadácii STU za týmto účelom, prosíme pošlite nám mailom kópiu (scan) vyhlásenia o poukázaní 2% z daní z príjmov (viď. kópia), aby sme si vedeli dané financie uplatniť.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní z príjmov [.pdf]

S úctou a pozdravom
Realizačný tím škôlky "STUBAčik" 

doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. (ladislav.stibranyi@stuba.sk)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (jan.hives@stuba.sk)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. (vladimir.lukes@stuba.sk)
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (jaroslava.maroszova@stuba.sk)
Ing. Jozef Švorec, PhD. (jozef.svorec@stuba.sk)