Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

FCHPT STU vo svojom rozpočte na rok 2014 schválenom v Akademickom senáte FCHPT dňa 30.4.2014 vyčlenila pre akademický rok 2014/2015 (t.j. od 1.9.2014 do 31.8.2015 s možným mesačným posunom podľa termínu obhajoby doktorandskej dizertačnej práce) finančné prostriedky na 7 postdoktorandských vedecko-výskumných miest, na ktoré sa môžu hlásiť v zmysle Zásad prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU zverejnených na webovej stránke FCHPT a financovaných z dotácie MŠ SR, mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania. Po prerokovaní vo Vedení FCHPT dňa 3.6.2014 je termín podávania prihlášok v tomto roku stanovený do 30. júna 2014 vedúcej pedagogického oddelenia p. Mgr. Anne Balogovej. Forma podávania prihlášok a ostatných podkladov je v uvedených zásadách.

Zásady prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU financovaných z dotácie MŠ SR