Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si dovoľuje informovať

členov akademickej obce fakulty ako aj ostatných zamestnancov fakulty,

že najbližšie zasadnutie Akademického senátu fakulty sa uskutoční

v utorok 16. októbra 2018 o 14.00 hod. v miestnosti CH-13

Program zasadnutia