Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V roku 2021 FCHPT STU spoločne s SjF STU a FAD STU zakúpila neobmedzený počet licencií na online kurz English for Technical Professionals, špecializovaný kurz technickej angličtiny ponúkaný IEEE Advancing Technology for Humanity, ktorým môžete získať jediný medzinárodne akceptovaný certifikát technickej angličtiny. Účasť na kurze, vrátene vykonania testov potrebných na získanie certifikátu kurzu, bude umožnená všetkým záujemcom z radov študentov a zamestnancov FCHPT STU.  

IEEE English for Technical Professionals je 14-hodinový online vzdelávací program, ktorého cieľom je poskytnúť osobám, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom, znalosti anglických techník a slovnej zásoby, ktoré sú nevyhnutné pre prácu na modernom technickom pracovisku.

Online vzdelávací program IEEE English for Technical Professionals je určený pre používateľov, ktorí majú technické vzdelanie a základné znalosti anglického jazyka. Online vzdelávací kurz je ideálny pre používateľov, ktorí:

  • v súčasnosti pracujú alebo v budúcnosti budú pracovať v technických oblastiach
  • chceli by si rozšíriť svoje zručnosti v oblasti technickej komunikácie
  • chceli by si zlepšiť svoje základné gramatické zručnosti v anglickom jazyku
  • majú záujem o technické predmety v anglickom jazyku

Využite flexibilitu online prístupu k najkvalitnejšiemu svetovému odbornému vzdelávaciemu obsahu v oblasti techniky a technológií, ktorý je poskytovaný spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje organizácii Vašej práce.

Informačný plagát o kurze: http://innovate.ieee.org/wp-content/uploads/2020/11/English-for-Tech-Professionals-2021-20-PIM-1317k.pdf

Informačné video o IEEE: https://www.youtube.com/watch?v=5p1-eHc8-vU

Ďalšie informácie - kontakt