Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Pozývame Vás na seminár orientovaný na vývoj metód v oblasti Solid Phase Extraction poriadaný v spolupráci s Ústavom analytickej chémie FCHPT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a firmou Phenomenex, ktorá sa na oblasť SPE špecializuje.

Dátum konania: 18. 3. 2010, 10:00 - 15:30 hod

Miesto konania: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, zasadacia miestnosť Ústavu analytickej chémie, 4. poschodie, Blok C

Jazyk: angličtina, slovenčina

Poplatok: ZDARMA

Prihlášky: posielajte na adresu seminar@chromservis.cz

Prednášajúci:
Dr. Bernd Thierfelder (Phenomenex Inc.)
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. (STU Bratislava)
Ing. Andrea Hercegová, PhD. (STU Bratislava)

Program seminára