Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Protokoly z volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023

Protokol z volieb náhradníkov do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2016 – 2020