Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov   vypisuje  v ý b e r o v é   k o n a n i e  na obsadenie  funkčného  miesta odborný asistent  na  Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov pre Oddelenie anorganickej technológie. 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa vo vednom odbore  anorganická technológia a materiály
  • uprednostňujú  sa uchádzači s vedeckou hodnosťou PhD. v uvedenom odbore
  • výskumná a publikačná činnosť v oblasti taveninovej chémie a elektrochémie
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • prax v aplikovanom výskume výroba ľahkých kovov je výhodou

Nástup: 1.3.2013

K prihláške do výberového konania doložte :

Profesný životopis, kópiu dokladov o vzdelaní, prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti, doklad o bezúhonnosti  /výpis z registra trestov/.

Prihlášky do výberového konania zasielajte na personálne oddelenie FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9 do 22.2.2013.

Dokument /PDF/

    

Dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov   vypisuje  v ý b e r o v é   k o n a n i e  na obsadenie  funkčného  miesta odborný asistent  na  Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky pre Oddelenie matematiky. 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa  so zameraním na matematiku a informatiku
  • uprednostňujú  sa uchádzači s vedeckou hodnosťou PhD.
  • výskumná a publikačná činnosť v odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup: 1.3.2013

K prihláške do výberového konania doložte :

Profesný životopis, kópiu dokladov o vzdelaní, prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti, doklad o bezúhonnosti  /výpis z registra trestov/.

Prihlášky do výberového konania zasielajte na personálne oddelenie FCHPT STU, 812 37 Bratislava, Radlinského 9

do 20.2.2013.

Dokument /PDF/