Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Aktuálne informácie k týmto voľbám budú zverejňované na www stránke AS FCHPT STU, v časti Aktuality
(http://www.fchpt.stuba.sk/sk/prihovor-dekana/akademicky-senat/aktuality.html?page_id=2943).