Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predsedníctvo Akademického senátu (AS) FCHPT STU si dovoľuje informovať študentskú časť akademickej obce FCHPT STU, že voľby do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020 až 2024 za študentskú časť akademickej obce FCHPT STU sa uskutočnia v dňoch 25. a 26. februára 2020 v čase od 11:00 do 13:00 v miestnosti CHEM (1. poschodie NB, č. dverí 181).

Predsedníctvo AS FCHPT STU


Výsledky volieb do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020 až 2024 za zamestnaneckú časť akademickej obce FCHPT STU, ktoré sa uskutočnili v dňoch 5. a 6. februára 2020

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO AS FCHPT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2024