Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

 

 

P O Z V Á N K A
S PROGRAMOM
POTRAVINÁRSKEJ SEKCIE

na

VIII. ZJAZD A 14. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY
PRI SAV V BRATISLAVE

 

ktoré sa uskutočnia dňa 16. júna 2010
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite,
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

 

Príloha: pozvánka