Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Upozornenie pre záujemcov o štúdium zaujímavých bakalárskych študijných programov z Prešovského a Košického vyššieho územného celku.

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  STU v Bratislave pripravuje v akademickom roku 2006/2007 vo Výučbovo – študijnom centre FCHPT STU so sídlom v Humennom bakalárske štúdium v dennej i externej forme v nasledovných študijných programoch:

 

  • Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
  • Technológia polymérnych materiálov
  • Potravinárstvo

 

Termín podania prihlášok pre 2. kolo:

 

15. august 2006

 

Ďalšie informácie o spôsobe vyplnenia prihlášky, ako aj o prijímacom konaní na bakalárske studium pre akademický rok 2006/2007 nájdete na našej www-stránke: http://www.chtf.stuba.sk/studium/prijimbak.html

 

Dôležité upozornenie :

Prihlášku na štúdium vo Výučbovo – študijnom centre FChPT STU so sídlom v Humennom treba označiť na jej prvej strane v pravom rohu na hornom okraji značkou

„Humenné“