Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  STU v Bratislave

 

pripravuje aj v nastávajúcom akademickom roku 2009/2010

vo Výučbovo – študijnom stredisku FChPT STU

so sídlom v Humennom

bakalárske štúdium v dennej i externej forme

v študijnom programe:

Automatizácia, informatizácia a manažment

v chémii a potravinárstve

 

Termín podania prihlášok pre 1. kolo:

 

30. apríl 2009

 

Ďalšie informácie o spôsobe vyplnenia prihlášky,
ako aj o prijímacom konaní na bakalárske studium
pre akademický rok 2009/2010
nájdete na našej www-stránke

 

http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=291

 

Dôležité upozornenia:

  1. Prihlášku na štúdium vo Výučbovo – študijnom stredisku FChPT STU so sídlom v Humennom treba označiť  na jej prvej strane v pravom rohu na hornom okraji značkou :„Humenné“
  2. Štúdium v akademickom roku 2009/2010 vo Výučbovo – študijnom stredisku FChPT STU so sídlom v Humennom bude neplatené v dennej i externej forme.
  3. V prípade, že sa pre malý záujem niektorý študijný program neotvorí, bude prihláseným záujemcom ponúknutá možnosť štúdia na príbuznom neobsadenom študijnom programe.