Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Upozornenie pre záujemcov o štúdium

zaujímavých bakalárskych študijných programov

z Prešovského a Košického vyššieho územného celku.

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie  STU v Bratislave

pripravuje v akademickom roku 2006/2007

vo Výučbovo – študijnom centre FCHPT STU

so sídlom v Humennom

bakalárske štúdium v dennej i externej forme

v nasledovných študijných programoch:

 

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

 

Technológia polymérnych materiálov

 

Potravinárstvo

 

Termín podania prihlášok pre 1. kolo:

 

31. marec 2006

 

Ďalšie informácie o spôsobe vyplnenia prihlášky,
ako aj o p
rijímacom konaní na bakalárske studium
pre akademický rok 2006/2007
nájdete na našej www-stránke:

http://www.chtf.stuba.sk/studium/prijimbak.html

Dôležité upozornenie :
Prihlášku na studium
vo Výučbovo – študijnom centre FChPT STU
so sídlom v Humennom
treba označiť na jej prvej strane v pravom rohu
na hornom okraji značkou

„Humenné“