Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

30.3.2020:

Metodické usmernenie k dištančnej forme laboratórnych cvičení

Dištančné vzdelávanie podľa Shimadzu

26.3.2020:

Príkaz dekana FCHPT STU  č. 3/2020 - Úprava spôsobu výkonu pracovných povinností zamestnancov v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosných ochorení na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Úprava harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 na FCHPT STU

Metodické usmernenie ku skúškovému obdobiu upraveného harmonogramu LS 2019/2020


25.3.2020:

Nové opatrenia  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR

24.3.2020:

Možnosti dištančného vzdelávania – informácia pre učiteľov FCHPT STU

Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2020-PR Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave

ÚPLNÉ ZNENIE Príkazu rektora č. 1/2020-PR Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2

17.3.2020:

Dodatok č.1 k Príkazu dekana FCHPT STU č. 1/2020

Príkaz dekana FCHPT STU  č. 1/2020-Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Fakulte chemickej  a potravinárskej technológie STU v Bratislave

16.3.2020:

STU v Bratislave predĺžila platnosť prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu

Príkaz rektora č. 1/2020 – PR k Opatreniam na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave - v znení dodatku číslo 1

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora číslo: 1/2020 – PR k Opatreniam na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave

Oznam o predĺžení prerušenia prezenčnej výučby na STU do 27. marca 2020

13.3.2020:

Opatrenia  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR

12.3.2020:

Usmernenia počas prerušenia prezenčnej výučby (otázky a odpovede)

11.3.2020:

Príkaz rektora č. 2/2020 - PR k Mimoriadnym opatreniam na zabránenie šírenia prenosných ochorení v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity Bratislave

10.3.2020:

Informácie Útvaru prevádzky a krízového riadenia STU ku COVID-19

Rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“

9.3.2020:

8.3.2020: