Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch od 28. januára do 1. februára 2019 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnil Týždeň otvorených dverí 2019. O pripravovanej akcii a jej časovom harmonograme sme informovali verejnosť prostredníctvom fakultnej webovej  stránky ako aj sociálnych stránok.

Aj keď našim primárnym zámerom bolo osloviť končiacich stredoškolákov, budúcich maturantov, navštívili nás aj stredoškoláci z nižších ročníkov majúcich záujem o chémiu a techniku.

Našim cieľom bolo tiež ukázať, že bez kombinácie chémie s inými prírodovednými disciplínami a technickým prístupom by v súčasnosti veľa vecí neexistovalo alebo nefungovalo. Ako ilustrujú fotografie, na našich propagačných akciách bolo na čo pozerať.

Všetkých návštevníkov, ktorí majú záujem o prírodné a technické vedy zároveň srdečne pozývame na ďalšiu našu tradičnú akciu Chemický jarmok – CHEMSHOW 2019, ktorá sa uskutoční v priestoroch Novej budovy FCHPT dňa 25. júna 2019 (utorok) v dopoludňajších hodinách.

Hlavní organizátori si dovoľujú touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom a študentom pracovísk fakulty, ktorí sa spolupodieľali na tejto akcii.

Vladimír Lukeš, Photo: Lukeš