Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch od 30. januára do 3. februára 2017 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnil Týždeň otvorených dverí 2017. Primárnym zámerom akcie bolo osloviť najmä končiacich stredoškolákov, budúcich maturantov, ktorí sa zamýšľajú nad možnosťami vysokoškolského štúdia a výberom vhodnej vysokej školy. Navštíviť nás mohli aj stredoškoláci z nižších ročníkov so záujmom zapojiť sa do Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) alebo hľadajúci pracovisko, kde by mohli absolvovať stredoškolskú odbornú prax. Hoci sme o pripravovanej akcii informovali verejnosť iba prostredníctvom fakultnej webovej stránky, prejavili o ňu záujem nielen stredoškoláci z Bratislavy a okolia, ale prišli i menšie skupiny z Košíc, Prešova, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Vrútok, Martina, Banskej Bystrice, Novák, Považskej Bystrice, Trenčína a Nových Zámkov. Už v prvý deň týždňa zavítalo na našu fakultu asi 75 stredoškolákov v rámci dvoch exkurzií. Druhú najvyššiu účasť sme zaznamenali v piatok cez polročné prázdniny, kedy nás v dopoludňajších hodinách navštívilo 60 stredoškolákov. V rámci jednotlivých exkurzií stredoškoláci mohli navštíviť vybrané fakultné výskumné a vývojové laboratóriá. Najväčší záujem prejavili o laboratóriá venujúce sa monitoringu a ochrane životného prostredia, chemickému inžinierstvu, biotechnologickému výskumu a potravinárstvu. Stredoškoláci si tiež prezreli laboratóriá späté s riadením technologických procesov, spracovaním dreva, celulózy či polygrafiou. Veľmi nás potešilo, že návštevníci mali pripravených veľa otázok. Pýtali sa nielen na študijné programy akreditované na našej fakulte či na možnosti zamestnania a uplatnenia inžiniera chémie, no mnohé otázky súviseli i s prezentovaným výskumom. Učitelia, výskumníci a študenti – doktorandi sa veľmi ochotne venovali stredoškolákom a snažili sa odpovedať na všetky otázky. Pokúsili sme sa tiež ukázať, že bez kombinácie chémie s inými prírodovednými disciplínami a technickým prístupom by v súčasnosti veľa vecí neexistovalo a nefungovalo. Spomeňme len medicínsku diagnostiku, kontrolu kvality a pôvodu potravín, zisťovanie pravosti tovaru, monitorovanie životného prostredia, výrobu modernej elektroniky, tlač cenín, ochranu kultúrnych pamiatok, spracovanie odpadov alebo výrobu biopalív či ekologických obalových materiálov. Ako dokumentujú fotografie, akcia sa skutočne vydarila. Všetkých návštevníkov, ktorí majú záujem o prírodné a technické vedy zároveň srdečne pozývame na ďalšiu našu tradičnú akciu Chemický jarmok – CHEMSHOW 2017, ktorá sa uskutoční v priestoroch FCHPT dňa 27. júna 2017 (utorok) v dopoludňajších hodinách.

Vladimír Lukeš