Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku a v rámci súťaže mladých vedeckých pracovníkov FCHPT sa uskutoční dňa

16.11.2007 o 9:00 v zasadačke Vedeckej rady FCHPT č.d 154.

verejná prezentácia prác autorov

 

Ing.

PhD.

Adriana

Ferancová

Elektrochemické DNA biosenzory

Ústav analytickej chémie

Ing.

PhD.

Andrea

Hercegová

Stanovenie niektorých vybraných rezíduí pesticídov v potravinách rýchlou plynovou chromatografiou

Ústav analytickej chémie

Ing.

PhD.

Silvia

Letašiová

Skríning cytotoxicity in vitro a mechanizmus pôsobenia vybraných prírodných a syntetických látok

Ústav biochémie, výživy a hodnotenia potravín

Ing.

PhD.

Ján

Moncoľ

Polymorfia, izomorfia a supramolekulárna izoméria v komplexoch medi s 3-pyridylmetanolom.

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Ing.

 

Blažej

Horváth

Katalytické oxidácie pre čistejšiu produkciu

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie