Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v spolupráci s Katedrou analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Odbornou skupinou analytickej chémie SCHS a ČSCH organizujú XIII. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o. – Kongresové a vzdelávacie centrum, Bratislava (čast Kramáre) v dňoch 1. až 4. júna 2014.

Podrobné informácie nájdete v cirkulári konferencii zverejnenom na web stránke http://www.chtf.stuba.sk/ACP/ACP2014_cirkular.pdf.

Aktuálne informácie pre všetkých záujemcov o toto podujatie ako aj dokumenty potrebné na registráciu sú doplňané na web stránke http://www.chtf.stuba.sk/ACP/.

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., odborný garant konferencie