Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Stretnutie Akademickej obce FCHPT STU v Bratislave sa zo známych dôvodov – rovnako ako zasadnutia mnohých iných grémií – konalo tento rok v online prostredí.
Vedenie fakulty bilancovalo rok 2020 a načrtlo plány na rok 2021 v oblastiach pedagogiky, vedy a výskumu, zahraničnej spolupráce, mediálnej prezentácie a rozvoja. Fakultu čakajú mnohé výzvy, z ktorých najvýznamnejšou je plánovaná rekonštrukcia starej budovy a nová komplexná akreditácia.
Do rozpravy sa zapojili viacerí členovia obce s otázkami týkajúcimi sa najmä týchto procesov, ale aj spolupráce s priemyslom či náboru študentov.
Diskusiu rozprúdila predovšetkým téma aktuálnej situácie na STU ohľadom sporov medzi rektorom a Akademickým senátom. Všetci rečníci sa zhodli, že je neakceptovateľné, aby akýkoľvek krok ktorejkoľvek zo strán ohrozoval záujmu univerzity.

Online formát podujatia sa osvedčil a prispel k jeho hladkému a efektívnemu priebehu.

Na konci však predsalen nastal nečakaný problém – tradičná časa vína musela byť z dôvodu nemožnosti jej distribúcie cez wifi odložená na neskôr :-( :-).

Podrobná informácia o stretnutí