Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Oddelenie anorganickej chémie Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov spája dlhoročná intenzívna vedecko – výskumná spolupráca s Ústavom chemických vied ako aj s Ústavom fyzikálnych vied v rámci spoločných projektov, hlavne v oblasti štúdia magnetických vlastností nových materiálov.

V apríli oslávila PF UPJŠ v Košiciach 55. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa konalo 16.4.2018 slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ, kde boli mnohé osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ. Z našej fakulty to bol prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - bronzová medaila za dlhoročný významný príspevok pri rozvoji doktorandského štúdia v odbore Anorganická chémia na PF UPJŠ a za dlhoročné členstvo v Odborovej komisii Anorganická chémia.

Bronzovou medailou bol ocenený aj prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - za významný prínos k rozvoju Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied.

 

 

Srdečne gratulujeme!

doc. Ing. B. Papánková, PhD.