Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Spoločenské stretnutie bývalých zamestnancov fakulty

Vedenie FCHPT STU v spolupráci s odborovou organizáciou pri FCHPT Vás srdečne pozýva na stretnutie bývalých zamestnancov FCHPT, ktoré sa uskutoční v jedálni FCHPT dňa

25.10.2016 (utorok) o 15.00 hod.

V prípade záujmu o uvedenú akciu zašlite návratku najneskôr do 20.10.2016 (prednostne e-mailom) na adresu : marcela.hadvinova@stuba.sk   alebo zavolať na č.tel.: 02/59325 kl. 402, alebo kl. 457)


NÁVRATKA


Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov stretnutia

doc. Ing.M. Reháková PhD.,

predsedníčka V-FOO FCHPT