Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Jedenásty ročník prestížneho projektu Slovenka roka priniesol ocenenie prof. RNDr. Daniele Hudecovej, PhD. v oblasti Veda a výskum.

Profesorka Hudecová pôsobí na Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Orientuje sa najmä na štúdium antimikróbnej aktivity a mechanizmov pôsobenia nových typov xenobiotík prírodného a syntetického pôvodu. Zaslúžila sa o zavedenie prvého originálneho československého systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe. Je autorkou a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, monografie, vysokoškolských skrípt, viac ako 130 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 1000-krát, ako aj deviatich autorských osvedčení.

Pani profesorke srdečne blahoželáme!