Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín, ÚBVOZ

ponúka kurzy

Senzorické hodnotenie vína

a

Senzorické hodnotenie destilátov


Termín 13.-14.1.2011

Podrobnejšie informácie podáme na adrese:

alexander.pribela@stuba.sk, a.pribela@centrum.sk, tel. 0917279565
(resp.xkockovam@stuba.sk, tel. 02/ 59325436 Ing. Kocková)