Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na XXXV. Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s názvom „Alternatívne zdroje energie – vodíkové technológie", ktorý sa bude konať 26.8. a 27.8.2021 v Aule F. Kozmála na prízemí v novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

V prílohe nájdete pozvánku a program seminára a záväznú prihlášku. Účasť na seminári je bez poplatkov.

Vyplnené záväzné prihlášky posielajte najneskôr do 10.júna na adresu miroslava.puchonova@stuba.sk

V prípade záujmu a ďalších otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vás!

S pozdravom a prianím pekného dňa

Iveta Ondrejkovičová
Miroslava Puchoňová

Pozvánka na seminár

Program seminára

Záväzná prihláška

Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho kurzu nadobudne aktuálne poznatky z prírodovedných predmetov (najmä chémie, biológie a fyziky) a z príbuzných odborov, ktoré bude schopný využívať pri vyučovaní, pri príprave žiakov na vysokoškolské štúdium a pri práci s talentovanými žiakmi.
Osnova

Prednášky  (12 h)

Exkurzia po FCHPT (2 h)

Každoročne aktualizované témy zamerané predovšetkým na správnu výživu a životosprávu, chémiu bežného života a ochranu zdravia, nové trendy v chemických technológiách a v ochrane životného  prostredia,  na aktuálne témy z prírodovedných predmetov a na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT).

Odborný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Organizačný garant

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.

Tel.: 0918 674 107
Email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

Dĺžka vzdelávacieho programu 14 h
Forma prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Termín konania
každoročne koncom augusta
Cena
0 EUR