Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na XXXIII. Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s názvom Chémia, biológia a životné prostredie. Seminár sa bude konať v dňoch 27. a 28. augusta 2019 v Aule F. Kozmála (poslucháreň CH16) na prízemí v novej budove FCHPT na Radlinského 9 v Bratislave.

Seminár je určený učiteľom, ktorí sa radi vzdelávajú, ale nepotrebujú získavať kredity. Účastníkom seminára na požiadanie vydáme potvrdenie o absolvovaní vzdelávania. Účasť na seminári je bez poplatkov.

Záväznú prihlášku, prosím Vás, vyplňte, podpíšte a pošlite poštou na adresu uvedenú v prihláške alebo podpísanú a naskenovanú prihlášku pošlite emailom na adresu: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk.

Nezabudnite:

- záväznú prihlášku s požiadavkami na ubytovanie poslať najneskôr do 20. mája 2019
- záväznú prihlášku bez požiadaviek na ubytovanie poslať najneskôr do 20. júna 2019

Viac informácií nájdete v pozvánke, v programe a v záväzných prihláškach:

pozvánka
program
záväzná prihláška

Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho kurzu nadobudne aktuálne poznatky z prírodovedných predmetov (najmä chémie, biológie a fyziky) a z príbuzných odborov, ktoré bude schopný využívať pri vyučovaní, pri príprave žiakov na vysokoškolské štúdium a pri práci s talentovanými žiakmi.
Osnova

Prednášky  (12 h)

Exkurzia po FCHPT (2 h)

Každoročne aktualizované témy zamerané predovšetkým na správnu výživu a životosprávu, chémiu bežného života a ochranu zdravia, nové trendy v chemických technológiách a v ochrane životného  prostredia,  na aktuálne témy z prírodovedných predmetov a na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT).

Odborný garant doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Organizačný garant

doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.

Tel.: 0918 674 107
Email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

Dĺžka vzdelávacieho programu 14 h
Forma prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Termín konania
každoročne koncom augusta
Cena
0 EUR