Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 5.11.2019 sa konal prvý ročník podujatia zvaného ako Chem(Re)Action. Takto sme nazvali akciu, ktorá bola odpoveďou na oficiálne voľno udelené stredným školám v bratislavskom kraji – za účelom spoznania univerzít a fakúlt, o ktoré majú stredoškoláci záujem. Sme radi, že sme sa mohli tešiť z bohatej účasti. Napriek nepriaznivému počasiu prišlo viac ako 450 stredoškolákov, ktorí absolvovali niekoľko popularizačných prednášok a pozreli si laboratória či iné priestory fakulty.

Pripravili sme sedem prednášok, ktoré zaberali široké spektrum tém. Od Mendelejevovej tabuľky, ktorá slávi 150. výročie svojho vzniku, cez význam mikróbov,  biotechnológie, témy okolo dreva až po stále pribúdajúcu robotizáciu a jej vplyv na životné prostredie. Prednášajúcimi boli profesori a vedeckí pracovníci našej fakulty – takže si stredoškoláci reálne mohli vyskúšať, ako chutí vysokoškolský život. Aké je to sedieť vo veľkej aule alebo sa zúčastniť odborného výkladu expertov zo svojej vedeckej oblasti. Po prednáške sme skupinky študentov odviedli do jednotlivých laboratórií, kde videli, ako prebieha výskum, kde sa tak povediac „rodí“ veda a ako vyzerá profesionálna dráha vedeckého pracovníka našej fakulty.

Z bratislavského kraja k nám prišli študenti z 15 stredných škôl a gymnázií. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa, že sme aj týmto spôsobom mohli trochu prispieť k osvete a šíreniu príťažlivosti prírodných vied a techniky. Chémiu milujeme, chémiou žijeme a veríme, že po tomto podujatí je nás takých viac. Tešíme sa na ďalší ročník!