Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Promócie 2021

V minulom akademickom roku sme boli nútení zrušiť ceremóniu odovzdávania diplomov vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu a tak si absolventi nemohli, za účasti rodiny a kamarátov, slávnostne prebrať diplomy.

Tento rok rektor STU umožnil dekanom fakúlt STU slobodu v rozhodovaní, či promócie na svojej fakulte uskutočnia alebo dôjde k ich preloženiu, respektíve zrušeniu.

Vedenie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) sa rozhodlo vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii promócie pre absolventov inžinierskeho štúdia zorganizovať. Predchádzalo tomu zistenie predbežného záujmu absolventov, či sú ochotní zúčastniť sa promócie aj s určitými obmedzeniami z dôvodu dodržania všetkých protipandemických opatrení.

Promócie sa uskutočnili v Aule A. Stodolu na SjF STU v dňoch 17. a 18. júna 2021. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa promócie vzhľadom na obmedzenú kapacitu podujatia museli konať v štyroch skupinách s menším počtom absolventov i hostí. Ani rúška a ostatné obmedzenia nepoznamenali slávnostný ráz ceremónie, naopak, všetci prítomní sa tešili z návratu do „školských lavíc“, z osobných stretnutí a možnosti prevzatia diplomu do vlastných rúk.

Z celkového počtu 210 absolventov sa promócie zúčastnilo 159 absolventov inžinierskeho štúdia, z ktorých 36 ukončilo štúdium s vyznamenaním:

            Ing. Benková Alžbeta

            Ing. Bunevska Tanja

            Ing. Czikhardtová Kristína

            Ing. Čegiňová Katarína

            Ing. Černáková Lucia

            Ing. Gocníková Patrícia

            Ing. Gömöry Martin

            Ing. Guzikiewiczová Eva

            Ing. Hanobiková Mária

            Ing. Hanuljaková Hana

            Ing. Holkovičová Tatiana

            Ing. Chovancová Kristína

            Ing. Jamborová Patrícia

            Ing. Karlovská Ines

            Ing. PharmDr. Kerti Lukáš

            Ing. Koreň Dávid

            Ing. Lašová Ivana

            Ing. Madacki Igor

            Ing. Majčinová Michaela

            Ing. Ondrigová Anna

            Ing. Ondrová Nikola

            Ing. Pacolová Mária

            Ing. Paulíková Michaela

            Ing. Pôbiš Peter

            Ing. Scherhaufer David

            Ing. Sojková Miroslava

            Ing. Stokić Simonida

            Ing. Szedlák Peter

            Ing. Šoltýsová Nikola

            Ing. Švistun Ladislav

            Ing. Toporcerová Katarína

            Ing. Vaseková Andrea

            Ing. Vicenová Mária

            Ing. Vímiová Viktória

            Ing. Vojtková Martina

            Ing. Zachariášová Blanka

 

Ako prejav osobitného uznania rektora 8 absolventov získalo Cenu rektora za vynikajúce študijné výsledky, významné výsledky v odbornej a vedeckej činnosti a reprezentáciu fakulty: 

 

            Ing. Guzikiewiczová Eva

            Ing. Koreň Dávid

            Ing. Pacolová Mária

            Ing. Pôbiš Peter

            Ing. Scherhaufer David

            Ing. Šoltýsová Nikola

            Ing. Švistun Ladislav

            Ing. Zachariášová Blanka

 

Všetkým absolventom blahoželáme, prajeme vynikajúce uplatnenie v praxi, mnoho osobných úspechov a udržiavanie kontaktov so svojou alma mater.

 

Milena Reháková, prodekanka pre vzdelávanie