Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V prvý novembrový týždeň FCHPT a jej Ústav analytickej chémie privítali u nás dobre známeho a významného hosťa profesora Daniela W. Armstronga z USA. Jeho tohtoročnému pobytu na Slovensku dominovalo udelenie titulu „doctor honoris causa“ Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Dr. Armstrong je profesorom na Department of Chemistry and Biochemistry, University of Texas v Arlingtone, Texas. Hodnosť PhD. v chémii získal na Texas A&M University, College Station v r. 1977. Pôsobil ako Assitent Professor na Georgetown University, Washington, DC (1978 – 1982), Associate Professor na Texas Tech University, Lubbock, Texas (1983 – 1985), Professor a vedúci na Institute of Analytical Chemistry, Texas Tech University, Lubbock, Texas (1986 – 1987), Curators' Distinguished Professor, vedúci Bioanalytical Institute a riaditeľ v Centre for Environmental Science and Technology, Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri, (1998 – 2000), Caldwell Distinguished Professor na Iowa State University, Ames, Iowa (2000-2005), Robert A.Welch Professor na Institute of Chemistry and Biochemistry, University of Texas at Arlington, Arlington, Texas (od 2006 – doteraz).

Prof. Armstrong patrí k významným medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti analýzy biologicky aktívnych zlúčenín vysokoúčinnými chromatografickými a elektromigračnými separačnými metódami. Vo svojich prácach vysvetlil princípy separácie a chirálneho rozlíšenia enantiomérov biologicky aktívnych chirálnych zlúčenín na modifikovaných cyklodextrínoch a makrocyklických antibiotíkách, ktoré sa využili na vývoj nových separačných kolón pre vysokoúčinnú plynovú a kvapalinovú chromatografiu. Tieto kolóny a chirálne selektory vo významnej miere ovplyvnili analýzu biologicky aktívnych látok v zdravotníctve, medicíne, farmácii, biológii, potravinách a životnom prostredí. Prof. Armstrong vyvinul postupy na charakterizáciu rozpúšťadlových vlastností roztavených solí organických zlúčenín (iónových kvapalín) stálych pri izbovej teplote (RTIL). Prof. Armstrong je autorom vyše 700 publikácií, editorom monografie „Use of Ordered Media in Chemical Separations“ (American Chemical Society, Washington, D.C., 1987), ďalej 32 kapitol v monografiách a 33 patentov. Jeho práce boli citované v Scientific Citation Index vyše 40000-krát s Hirschovým indexom 101. Získal početné ocenenia, medzi iným Fellow of The Royal Society of Chemistry (20090, ACS Award for Separation Science & Technology (2014) a Fellow of the National Academy of Inventers (2014).

Spolupráca prof. Armstronga s CHTF STU v Bratislave sa datuje od augusta 1998. V rámci spolupráce sa vyvíjali metódy na analýzu enantiomérov biologicky aktívnych zlúčenín vo farmácii, biológii, potravinách, rastlinách a životnom prostredí a to tak vysokoúčinnou kvapalinovou (HRGC) a plynovou chromatografiou (HRGC) ako aj elektromigračnými separačnými metódami. Uvedená spolupráca sa realizovala v rámci dvoch projektov mobilít „MŠ SR - U.S.-Slovak Science and Technology Program“. Prof. Armstrong daroval CHTF na riešenie úloh spolupráce separačné kolóny a chirálne selektory pre HPLC a HRGC a elektromigračné separačné metódy v celkovej hodnote 45 tisíc USD. Uvedené separačné materiály sa využili tak vo vedeckovýskumnej, ako aj pedagogickej činnosti pri výchove absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia. Vo významnej miere prispeli k ukončeniu 10 PhD. prác, habilitácii 2 docentov a menovaniu 1 profesora analytickej chémie. Výsledky takmer dvadsaťročnej spolupráce sú publikované v 50 spoločných časopiseckých publikáciách.

Pracovníci Ústavu analytickej chémie využili pobyt prof. Armstronga na diskusiu aktuálne získaných výsledkov a spoločne riešených úloh ako aj prípravu ďalších spoločných výskumov a publikácií vrátane organizácie programu mobilít. Pre široký okruh odborníkov a záujemcov o separačné metódy predniesol prof. Armstrong 6. novembra na FCHPT prednášku na tému „Analytical Separations at Sensor Time Scales“, ktorej vysvetlil jeho prístupy k separácii biologicky významných chirálnych látok v časovej škále 1 sekundy technikami vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Hosťujúce pracovisko zabezpečilo aj spoločensko-kultúrnu stránku pobytu prof. Armstronga s návštevou historickej budovy opery Slovenského národného divadla. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a kontakty so vždy usmiatym a vysoko aktívnym profesorom.

Autori: Ján Labuda, Ján Krupčík, Ivan Špánik
Ústav analytickej chémie

Foto: Ján Labuda, Miroslav Hutňan