Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

prof. Bakoš – čerstvý nositeľ čestného titulu Doctor honoris causa

 

31. októbra 2007 na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola udelená dekanovi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU prof. Ing. Dušanovi Bakošovi, DrSc., vedecká hodnosť Doctor honoris causa.

prof. Bakoš vo svojej ďakovnej reči zdôraznil význam kvalitnej vedy a vzdelávania. Svoju pozornosť upriamil na dynamiku zmien univerzitného školstva, ktoré by si malo zachovať svoju kultúrnu dimenziu a spoločenskú prospešnosť. Absolvent je zrkadlom svojej alma mater, ktorá formuje nielen jeho odborné znalosti ale nepriamo vytvára hodnotové vzory mladej generácie. Chceme našich absolventov vzdelať tak, aby boli úspešní v živote. Chceme, aby sa sami dokázali orientovať v súčasnom svete, aby sa spoliehali predovšetkým na seba a na svoje sily a schopnosti – zdôraznil na záver svojho vystúpenia prof. Bakoš.

 

Blahoželáme