Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva  FCHPT STU Bratislava


Vás pozýva na odborný seminár

Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie – efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie


usporiadaný v rámci projektu SK0023
„Vytvorenie centra excelentnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku“


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Radlinského 9, Bratislava
21. január 2010

 

Príloha: Program seminára