Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 10.5.2017 sa v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice uskutočnilo slávnostné predstavenie nových kníh prof. RNDr. Kataríny Horákovej, DrSc. Táto akcia bola súčasťou tohtoročných osláv významného jubilea pani profesorky, pri príležitosti ktorého vyšla aj pamätnica STU zo série Osobnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Stretnutie otvoril dekan FCHPT, prof. Šajbidor, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že vhodnejšie miesto na predstavenie nových kníh ako je naša fakulta neexistuje. Pani profesorka sa nezmazateľne zapísala do života fakulty svojou vedeckovýskumnou a pedagogickou činnosťou, v ktorej pokračuje doteraz formou celoživotného vzdelávania. 

Na stretnutí sa zúčastnili odborníci zo slovenskej potravinárskej a mikrobiologickej komunity aj laická verejnosť, ktorú oslovila práca a aktivity prof. Horákovej. Na úvod stretnutia si prítomní pozreli krátky video medailón, ktorý predstavil autorku. Pani prof. Horáková je profesorkou všeobecnej biológie a jej profesijný život je úzko spätý s FCHPT, kde sa okrem pedagogickej činnosti venovala aj výskumu nových biologicky aktívnych látok s antioxidačnými, antimikrobiálnymi a protinádorovými vlastnosťami. V rámci riešenia medzinárodných projektov sa venovala vývoju citlivých imunotestov na posúdenie vplyvov potravín na zdravie človeka. Akumulácia poznatkov v tejto oblasti vyústila do zvýšeného záujmu o štúdium spôsobov správnej výživy a zdravého životného štýlu a následné šírenie poznatkov formou vedeckých, odborných a populárno-náučných publikácií.

Prof. Horáková vo svojom príhovore v krátkosti spomenula svoju cestu od vedecko-výskumnej činnosti k jej šíreniu populárno-náučnou formou. Nie je vždy jednoduché priblížiť strohé vedecké poznatky širokej verejnosti. Začínala s malými knižkami s nízkym nákladom a dnes vychádzajú mnohé jej knihy vo veľkých nákladoch a mnohonásobných vydaniach či dotlačiach. Pri nových vydania sa pani profesorka vždy snaží dostať do kníh najnovšie poznatky.   Niektoré z kníh pripravila cielene aj ako študijnú literatúru pre svoju pedagogickú činnosť na univerzite tretieho veku na STU. Poďakovala všetkým spolupracovníkom, bez ktorých by jej bibliografia určite nebola taká bohatá. Osobitne poďakovala riaditeľovi vydavateľstva Plat4M, v ktorom vyšla prevažná väčšina jej kníh. Pán riaditeľ – Boris Horák následne vo svojom príhovore vyzdvihol aktivity pani profesorky v ich vydavateľstve a pripomenul niektoré pozitívne skúsenosti z ich spolupráce.

Hlavným bodom programu bolo predstavenie štyroch kníh prof. Horákovej, ktoré vyšli v posledných štyroch rokoch – Detoxikácia organizmu (Ako si zlepšiť kvalitu života), Patogény a parazity (Časovaná bomba v našom tele), Oddelená strava (Krása prichádza zvnútra) a Oddelená strava (Recepty a diéty).

 

Detoxikácia organizmu

Naše telo je každodenne vystavované vplyvom toxínov z prostredia a prijímanej potravy. Navyše, pri nesprávnej kombinácii potravín, či ich nestriedmej konzumácii zostáva časť jedla v črevách nestrávená a pri ich hnilobnom rozklade v črevách sa vytvárajú jedovaté látky. A tieto látky sú v kombinácii s vplyvmi uponáhľanej doby, stresom, napätím a psychickým vyčerpaním pôvodcami mnohých našich chorôb. Po nadmernom prijímaní potravy často nasledujú nevyvážené diéty chudobné na živiny, čo prispieva k predčasnému starnutiu a strate životnej energie. Stav vlastného zdravia vieme až z troch štvrtín ovplyvniť sami. Dôležitú úlohu okrem zdravého stravovania hrá pravidelná detoxikácia – očista organizmu. Kniha dáva návod, ako zbaviť svoje telo nahromadených jedov, hlienov, usadenín, parazitov a dokonca aj nadváhy bez zbytočných chýb, stresov a poškodenia nášho tela.

 

Patogény a parazity

Každý živý organizmus sa za určitých okolností stáva cieľom infekčnej nákazy alebo parazitizmu. Tak aj ľudské telo je neustále vystavené hrozbe infekcie vírusmi, baktériami, prvokmi, hubami či červami. Ľudské telo je pritom ako teplé a vlhké prostredie, bohaté na živiny, pre patogény a parazity vítaným objektom. Táto kniha predstavuje najčastejšie patogény a parazity napádajúce ľudské telo, hovorí o tom ako sa pred nimi chrániť, ako ich odstrániť a ako do tohto procesu zapojiť liečivé rastliny.

 

Oddelená strava (krása prichádza zvnútra)

Táto kniha dáva odpovede na otázky typu: Ako mať peknú kožu a dokonalú pleť v každom veku? Dá sa skvelo vyzerať aj bez líčidiel? Akú úlohu hrajú v tomto úsilí vitamíny, minerály a omega-3 mastné kyseliny a ako si zabezpečiť ich dostatočný príjem? Aj keď proces starnutia sa nedá zastaviť, pri dostatočnej starostlivosti o svoj zovňajšok, správnej výžive a telesnej a duševnej pohode môžeme vyzerať mladistvo. Autorka sa venuje príčinám zvädnutej, ochabnutej a zvráskavenej pleti, ako korigovať naše nedostatky a uvádza jednoduché recepty na princípe oddelenej stravy plné chuti a s cielene vyváženým zložením živín. Učí čitateľa dešifrovať signály tela a ponúka riešenia konkrétnych problémov  ako sú napríklad nezdravý vzhľad vlasov, nechtov či pokožky. Je už len na čitateľovi, ako s týmito informáciami naloží. Dáva mu šancu prostredníctvom zdravej výživy zlepšiť svoj zovňajšok z vnútra von a korigovať svoje nedostatky tak, aby jeho krása a zdravie mohli naplno vyniknúť.

 

Oddelená strava (Recepty a diéty)

Kniha ponúka recepty, ktoré zodpovedajú zásadám oddelenej stravy. V kapitolách: Ako jesť podľa ročných období, kúry na trvalú štíhlosť, Jarná wellness diéta, Čo piť a jesť v lete, Recepty na jeseň a zimu, ponúka pestrý výber jedál, ktoré sa dajú pripraviť rýchlo, z lacných a dostupných surovín. Okrem receptov sa tu nachádzajú aj kompletné diéty na podporu a zlepšenie látkovej premeny.

 

Po predstavení kníh nasledovalo ich uvedenie do života, ktorého sa ujali ako krstní otcovia prof. Uher a prof. Šajbidor. Krstilo sa čistou vodou, ktorú pani prof. Horáková propaguje ako najlacnejší elixír krásy. Pán prof. Uher sa vo svojom krátkom príhovore poďakoval prof. Horákovej za jej záslužnú činnosť a poznamenal, že je preňho česť uvádzať tieto knihy do života.

Na závere tohto milého stretnutia pozvala prof. Horáková prítomných na malé pohostenie a neformálnu diskusiu, počas ktorej priatelia a priaznivci tejto plodnej a inšpiratívnej autorky preberali témy, ktorých sa dotýkajú jej knihy, spomínali i rozprávali o jej budúcich plánoch.