Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí priatelia,

 ani sme sa nenazdali a po dvoch rokoch  Vás opäť srdečne pozývam do
 hotela FIS na konferenciu:

 "CUDZORODÉ LÁTKY V POŽÍVATINÁCH".

 Tento rok je to o to vzácnejšie, že zakladateľ tejto konferencie,

 Ing. Alexander Szokolay, DrSc.

 sa dožil 90 rokov

 a srdečne by sme si toto jeho životné jubileum
 chceli uctiť aj na tejto konferencii.

Úplná pozvánka, informácie + prihláška