Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

v spolupráci s

Odbornou skupinou pre analytickú chémiu Spoločnosti priemyselnej chémie pri FCHPT STU Bratislava

usporiadajú seminár s medzinárodnou účasťou

POKROKY V ANALYTICKEJ CHÉMII

Kočovce, 12. - 13. mája 2011

ZAMERANIE ODBORNÉHO SEMINÁRA

  • je venované 70. výročiu založenia ústavu a 110. výročiu narodenia jeho zakladateľa Prof. Ing. Dobroslava Prístavku,
  • umožní výmenu poznatkov a skúseností o potrebách a trendoch súčasnej výučby analytickej chémie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom stupni štúdia na Slovensku a v Českej republike,
  • umožní výmenu informácií o riešení vedeckovýskumných projektov a úloh spolupráce s praxou,
  • poskytne priestor pre odbornú diskusiu a námety pre ďalší pokrok a spoluprácu v oblasti analytickej chémie.
Príloha: Oznam [PDF]