Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O fakulte, jej fungovaní a histórií

Rozhovor s dekanom fakulty prof. Antonom Gatialom o histórii fakulty, jej fungovaní a štruktúre.

O uplatnení absolventov a propagačných akciách

Rozhovor s prodekanom pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou prof. Miloslavom Drtilom o uplatnení absolventov, propagácii štúdia a akciách pre stredoškolákov a verejnosť.

O štúdiu a živote na vysokej škole

Rozhovor s prodekankou pre štúdium, ďalšie formy vzdelávania a sociálnu starostlivosť o študentov doc. Milenou Rehákovou o štúdiu na fakulte, jeho štruktúre, spôsoboch výučby a vysokoškolskom živote.