Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. na pozvanie starostu obce Dačov Lom pána Štefana Škrabana odhalili 1. septembra 2019 pamätnú tabuľu profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi, zakladateľovi Ústavu analytickej chémie SVŠT v r. 1941 a neskoršiemu prvému vedúcemu Katedry analytickej chémie Chemickej fakulty SVŠT  v r. 1950 až 1961.


Pamätná tabuľa je umiestnená na budove bývalej evanjelickej školy, ktorú profesor Prístavka navštevoval, ako výraz úcty k vzácnemu občanovi obce a kraja.

Text pamätnej tabule vyzdvihuje zásluhy prof. Prístavku o rozvoj analytickej chémie. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnil tiež jeden z jej iniciátorov  doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., príbuzní prof. Prístavku a veriaci a občania obce Dačov Lom.