Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

AS FCHPT STU v Bratislave vyhlásil 5.10.2010 voľby kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave schválením zásad volieb kandidáta na dekana a harmonogramu volieb kandidáta na dekana.

[21.10.2010] Návrhy zamestnancov a študentov fakulty na dekana FCHPT STU v Bratislave. 

Viac informácií nájdete na stránke AS FCHPT STU v Bratislave.