Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
Preberanie žiadostí o poskytnutie sociálneho štipendia pre akademický rok 2011/2012 sa bude konať v dňoch 19.9.2011 až 23.9.2011 na PO fakulty, č. dv. 138 osobne.
V tomto akadem. roku sa žiadosti nebudú odovzdávať do podateľne.