Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Organizačné pokyny

Pre výučbu v letnom semestri (LS) akad. roka 2008/2009

  1. Výučba v LS prebieha podľa harmonogramu pre všetkých študentov od 16. februára 2009 do 23. mája 2009 s tým, že v dňoch 9. až 14. apríla sú Veľkonočné prázdniny.
  2. Oznamy s organizačnými pokynmi pre skúšobné obdobie, ako aj pre štátne záverečné skúšky študentov 3.ročníka a harmonogram laboratórnych cvičení pre študentov externého štúdia budú zverejnené osobitne.
  3. Rozvrhy výučby pre príslušný týždeň budú zverejňované s predstihom vo vývesnej skrinke pre študentov, ako aj na web stránke  fakulty.
  4. Študenti externého štúdia v Bratislave majú výučbu  spravidla v sobotňajších  blokoch doobeda od 8.oo h do 12. oo h a poobede od 13.oo h do 17.oo h  podľa harmonogramou pre príslušný ročník a príslušný študijný program na celý letný semester.
  5. Výučba v 3. ročníku v rámci predmetu „Bakalársky projekt“ (BP) sa realizuje individuálne podľa príslušného zadania s tým, že jednotliví študenti sú v kontakte so svojím vedúcim BP prostredníctvom AIS, elektronickej pošty, telefonicky, resp. konzultáciami.
  6. Pracovné stretnutia so študentami externého štúdia  sa budú konať aspoň raz do mesiaca.

Bratislava 11. februára 2009                             Doc. Ing. Ján Dvoran, PhD. (prodekan)