Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Potravinárska sekcia
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV
Ústav biotechnológie a potravinárstva, FCHPT STU
Slovenská spoločnosť pre výživuOdborný seminár z príležitosti životného jubilea
Doc. Ing. Dr. Júliusa Studnického, CSc.

Termín konania:
4. mája 2011 (streda) o 14,00 hod.

Miesto konania:
Poslucháreň CH 3
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

P r o g r a m odborného s e m i n á r a

Slovenské cukrovarníctvo v podmienkach globalizujúcej sa Európy.
Ing. Dušan Janíček

Curriculum vitae jubilanta Doc. Ing. Dr. Júliusa Studnického, CSc.
Ing. Alexander Szokolay, DrSc.

Laudácie prítomných hostí

Ladislav Staruch
predseda PS