Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou akadémiou vied vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň. Medzi piatimi ocenenými finalistkami v kategórii vedkýň do 35 rokov bola aj Ing. Agneša Szarka, PhD. z Ústavu analytickej chémie FCHPT s projektom "Zaistenie bezpečnosti výživových doplnkov na báze rastlín". Nosnou myšlienkou súťaže L'Oréal-UNESCO je možnosť aj na Slovensku robiť špičkovú vedu v ktorej aj ženy môžu vynikať v odboroch vnímaných ako doména mužov.

Srdečne gratulujeme!