Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predvečer promócií absolventov našej fakulty je už tradične venovaný oceňovaniu najlepších diplomových prác. Z tohto dôvodu sa dňa 23.6.2016 stretlo vedenie fakulty s autormi ocenených prác a sponzormi, ktorí podporili ocenené práce hodnotnými cenami.

Dekan FCHPT, prof. Šajbidor,  na úvod svojho vystúpenia prejavil radosť z toho, že na fakulte vznikajú kvalitné práce, o ktoré prejavujú záujem aj slovenské priemyselné podniky a ďalšie inštitúcie. Poďakoval študentom za dobre odvedenú prácu, ktorá podčiarkuje kvalitu našich absolventov. Sponzorom poďakoval za ich podporu, ktorá je vo väčšine prípadov skutočne dlhoročná.

Nasledovalo odovzdávanie ocenení autorom 14 prác, reprezentujúcich celú škálu našich študijných programov. Po odovzdaní cien a slávnostnom prípitku sa za ocenených poďakovala sponzorom Ing. Veronika Majová, ktorá bola ocenená cenou Bukózy Holding. a.s.

V neformálnej diskusii sa členovia vedenia fakulty zaujímali o názory študentov na absolvované štúdium. Prítomní študenti sa zhodli na tom, že najmenej ich zaujali spoločensko-vedné predmety, ktoré absolvovali viac-menej z povinnosti. Zaujímavý pohľad na tento názor ponúkol Ing. Kohutovič, predstaviteľ sponzorskej firny Evonik Fermas, s.r.o. Vyjadril presvedčenie, že dôležitosť spoločensko-vedných predmetov absolventi ocenia, keď sa dostanú do manažérskych funkcií a okrem odborných tém sa budú musieť orientovať aj v otázkach ekonómie či práva. Ing. Kohutovič sa zaujímal aj o to, či sú doktorandi u nás financovaní aj z iných zdrojov, napr. z programu „Marie Curie actions“. JUDr. Hamaš z podniku Bukóza Holding. a.s. konštatoval, že aj keď každoročne oceňujú diplomové práce, nedarí sa im získať našich absolventov. Verí, že sa situácia zmení, keďže sa im na prax prihlásil náš študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia.

Pri téme zamestnania čerstvo ocenených absolventov nastala zaujímavá situácia, keď sa zistilo, že jedna z ocenených si už zamestnanie našla, no väčšina pokračuje na našej fakulte v doktorandskom štúdiu.

Zaželajme teda oceneným, ale aj neoceneným absolventom veľa šťastia a správne vykročenie od ďalšieho života.

Zoznam ocenených diplomových prác 

Miroslav Hutňan.

 

Foto: Roman Hergovits