Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Ak technická fakulta funguje dobre a skutočne vychováva nových odborníkov pre riešenie aktuálnych otázok v oblasti priemyslu a technológií, potom musí nevyhnutne prísť k profesionálnej spolupráci s komerčným sektorom. Sme hrdí, že Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave môže ísť príkladom. Dnes Vám chceme predstaviť našu mimoriadne efektívnu spoluprácu s firmou PANARA, vďaka ktorej môže súčasný svet pracovať s ekologickým materiálom registrovaným ako Nonoilen.

Nonoilen  ako „non oil – bez ropy"  je unikátny  bioplast  využiteľný rovnako ako bežný plast, a však na rozdiel od súčasne používaných plastov je plne ekologický, vyrobený z obnoviteľných zdrojov  a biodegradovateľný v prírodných podmienkach .

Nonoilen je výsledok spolupráce v oblasti  výskumu a  vývoja, na ktorej  sa zúčastnilo niekoľko strán. Myšlienka sa zrodila  pred mnohými rokmi, kedy sa  skupina vedcov  z FCHPT  a zo  SAV - Ústavu polymérov začala zaoberať  ekologickými polymérnymi zmesami. Výskumné aktivity,  dominantne realizované tímom prof. Ing. Pavla Alexyho PhD. z našej fakulty  boli  zavŕšené podaním prihlášky vynálezu, ktorý  bol ocenený Zlatou medailou na prestížnom medzinárodnom veľtrhu vynálezov a technológií Technomart 2012 v Taipei. Licenciu na využívanie tohto riešenia kúpila od SAV spoločnosť PANARA s.r.o , ktorá v roku 2006 definovala svoju environmentálnu víziu a začala sa orientovať na vývoj a produkciu nových ekologických plastov.

Zmluvne spečatená dlhodobá spolupráca FCHPT a komerčnej spoločnosti PANARA s.r.o. je príkladom „ako sa to dá" . V oblasti bioplastov fakulta využíva svoj vedecký potenciál, v čom ju technicky a ekonomicky podporuje PANARA, ktorá si na druhej strane ako predstaviteľ podnikateľskej sféry vie vytvoriť vhodné podmienky pre aplikovaný vývoj podporovaný fakultou a implementáciu  výskumu do priemyselnej výroby.

Vďaka vzájomnej podpore nielen vznikol, ale je i komerčne využitý materiál, ktorý svojimi vlastnosťami predstavuje ozajstné riešenie úplného ekologického využitia plastov, a to v celom životnom cykle - od výroby až po odpadové hospodárstvo. V súčasnosti je Nonoilen testovaný a pilotne uvádzaný do praxe vo viacerých slovenských aj zahraničných firmách.

Tlačová správa FCHPT STU