Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

8.-9. mája 2018 sa v Budapešti konalo finále súťaže Female Engineers MOL Programme 2018, na ktorom sa v konkurencii 12 finalistiek z celého sveta presadila aj  naša študentka Bc. Michaela Horváthová. Študentka prvého ročníka inžinierskeho študijného programu Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve získala štipendium Female Engineers MOL Programme 2018.

Srdečne blahoželáme!

Štipendium ako bonus

V máji tohto roku som sa prihlásila do súťaže Female Engineers MOL Programme. Tento program je určený študentkám technických a prírodovedných odborov. Cieľom tohto programu je podporiť vybrané študentky formou štipendia, možnosti účasti na medzinárodnej konferencii a získania pracovnej ponuky po absolvovaní štúdia. Ďalším cieľom je propagovať štúdium technických odborov u mladých ľudí. Ja som sa o tejto príležitosti dozvedela prostredníctvom univerzitného e-mailu, takmer okamžite som sa rozhodla prihlásiť. Prihlasovala som sa však s vedomím obrovskej medzinárodnej konkurencie a teda som bola sama zvedavá na výsledok výberového konania, v ktorom si na základe zaslaných dokumentov vybrali z viac ako 100 prihlášok dvanásť finalistiek.

Uchádzačky z viacerých krajín ako napríklad Dánsko, Chorvátsko a Pakistan sa do prvého kola prihlasovali zaslaním životopisu a eseje na tému „Ako vnímate ženy v inžinierstve a kde vidíte seba“. Týchto dvanásť finalistiek medzi ktorými som bola aj ja sa malo zúčastniť finále súťaže v centrále spoločnosti MOL v Budapešti. Do tohto finále sa okrem mňa dostali tri študentky z Pakistanu, tri z Maďarska, tri z Chorvátska a dve z Dánska.

Finále v Budapešti trvalo dva dni a malo dve fázy. V prvej fáze sme boli rozdelené do štvorčlenných tímov, tak aby sa v každom tíme stretli príslušníčky rôznych národností a kultúr. Práca v tíme spočívala vo vyriešení „Business case“. V podstate sme mali 24 hodín na nájdenie riešenia problému spoločnosti MOL a vytvorenie prezentácie ohľadom nájdeného riešenia. Problém sa týkal Recyklácie plastov a úlohy spoločnosti MOL ako nadnárodnej korporácie v tejto problematike. Okrem samotného riešenia sme mali odpovedať aj na ďalšie otázky týkajúce sa zadania, ktoré sa v rátane informácii potrebných na riešenie nachádzalo na asi dvanástich stranách. Po prezentáciách riešení jednotlivých tímov pred výberovou komisiou sa konala druhá fáza výberového konania v ktorej každá z finalistiek absolvovala asi 30 minútový osobný pohovor, s medzinárodnou výberovou komisiou. Komisia bola veľmi príjemná a vládla priateľská atmosféra zaujímali ich detaily ohľadom motivácie, štúdia, plánov do budúcnosti, voľného času a podobne. Po pohovoroch nasledovalo vyhodnotenie, na ktorom ohlásili tri víťazky.

Keďže som veľmi súťaživej povahy celú dobu som sa snažila čo najviac sústrediť na víťazstvo, avšak počas náročných dní strávených úzkou spoluprácou s neznámymi ľuďmi, z ktorých sa medzičasom stali moji priatelia, som si uvedomila že, skúsenosť, zážitok a noví priatelia sú tu tým naozajstným víťazstvom. Štipendium, ktoré som napokon vyhrala sa stalo iba príjemným bonusom a mojím dôkazom, že stačí naozaj chcieť ,tvrdo pracovať a ísť si za svojím cieľom.

 

Michaela Horváthová