Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Výmena študentov v rámci programu Erasmus má na FCHPT STU stúpajúcu tendenciu. Kým ešte pred niekoľkými rokmi vycestovalo od nás do zahraničia 9-15 študentov, v tomto roku je to 26 študentov. Zo zahraničia k nám prichádzali 2-3 študenti ročne, v tomto semestri je to 9 študentov. Preto sa rozhodli pracovníci fakulty, zodpovední za prijatie a výučbu týchto študentov, pekne ich u nás privítať. Keďže najviac výuky zahraniční študenti absolvujú na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, „welcome party“ sa uskutočnila 13.3.2014 práve na tomto ústave.
Zahraničných študentov, troch zo Španielska, troch z Talianska a po jednom z Francúzska, Chorvátska a Poľska privítal koordinátor projektu Erasmus na fakulte prof. Drtil. Ako prvá vystúpila prodekanka FCHPT pre pedagogickú činnosť doc. Bakošová, ktorá sa poďakovala zahraničným študentom za ich výber školy pre zahraničný pobyt, prejavila presvedčenie, že tento pobyt bude pre nich prospešný a zaželala im veľa zdaru v štúdiu u nás. Prof. Drtil následne v krátkej prezentácii predstavil študentom našu fakultu, mesto Bratislava a Slovensko. Študentov privítal aj riaditeľ ústavu doc. Dudáš a odovzdal každému z nich publikáciu, ktorá vyšla pri príležitosti významných jubileí výučby chemického inžinierstva na fakulte, katedry chemického inžinierstva a Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva.
Po týchto vystúpeniach sa každý zo zahraničných študentov v krátkosti predstavil.
Ďalej nasledovala menej oficiálna časť stretnutia, na ktorú pripravili mladí pracovníci a doktorandi ústavu vynikajúci guľáš, ktorý si mohli konzumenti dochutiť štipľavými mexickými ingredienciami (Pomocná otázka: Odkiaľ asi je jeden z hlavných organizátorov stretnutia?). Okrem tohto hlavného chodu mohli prítomní ochutnať aj ďalšie vzorky slovenskej kuchyne (štrúdľu, pagáčiky...) a pivnice (najmä limbašskej). V neformálnej diskusii sme sa od zahraničných študentov dozvedeli napr. aj to, prečo si vybrali Slovensko a našu fakultu. Carlo z Katalánskej polytechnickej univerzity v Barcelone už na Slovensku bol ako turista a naša krajina sa mu zapáčila (a ako dodal, aj naše dievčatá). Preto chce u nás stráviť viac času. Skupina študentov z Univerzity Frederika II v Neapole (Andrea, Daniela a Marina – pozor, Andrea je chalan!) sa vyjadrila, že mala na výber tri možnosti – Španielsko, Francúzsko a Slovensko. Španielsko sa im zdalo byť veľmi podobnou krajinou ako je tá ich, no a pri rozhodovaní medzi Francúzskom a Slovenskom hrali hlavnú úlohu finančné prostriedky, ktoré sú v rámci projektu Erazmus dosť obmedzené. Keď sme sa tejto skupinky talianskych študentov opýtali, podľa čoho si vyberali predmety, ktorým sa chcú u nás venovať, odpovedali, že výber predmetu Laboratórne cvičenie z environmentálneho inžinierstva jednoznačne ovplyvnil fakt, že aj keď sú už na magisterskom štúdiu, nemajú žiadne skúsenosti s prácou v laboratóriu. Stretnutie so zahraničnými študentmi, z ktorých sa vykľula celkom sympatická skupinka komunikatívnych ľudí sa natiahlo do neskorých večerných, resp. skorých nočných hodín.

Veríme, že aj táto vydarená akcia prispeje k dobrému dojmu, ktorý budú mať títo študenti po skončení svojho študijného pobytu u nás a budú šíriť dobré meno našej univerzity a Slovenska vo svojich domovoch. Veľké poďakovanie patrí všetkým prítomným, ale najmä hlavným organizátorom akcie Ing. Marekovi Blahušiakovi, Ing. Juanovi Josému Chávezovi Fuentesovi a Ing. Miroslavovi Varínymu.