Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Počas vianočného koncertu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenil rektor STU profesorov a vedcov roka. Mladým  vedeckým pracovníkom  STU 2015 sa stal

Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

-          Vo svojej práci sa zaoberá analýzou a monitoringom prítomnosti drog,  liečiv či pesticídov v odpadových vodách vo vybraných mestách Slovenska. Následne spolu s tímom hľadajú spôsoby degradácie týchto mikropolutantov. Výskum v oblasti odpadových vôd potvrdzuje, že porchové a podzemné vody obsahujú významné množstvá týchto zlúčenín, avšak prístrojová technika donedávna neumožňovala ich identifikáciu kvôli nízkym koncentráciam.

-          Tomášovi Mackuľakovi sa podarilo v oblasti výskumu odpadových vôd spojiť viaceré slovenské inštitúcie a nadviazať spoluprácu tiež s medzinárodnými tímami vedcov.

-          Inžinier Mackuľak sa podieľal tiež na riešení problematiky čistenia odpadových vôd s významnými podnikmi na Slovensku, je riešiteľom viac ako 10 zmlúv s praxou.

-          Vo veku 32 rokov je autorom viacerých publikácií v odborných a vedeckých časopisoch, ako aj prednášok na konferenciách (27 publikácií v karentovaných časopisoch a vyše 120 publikácií v časopisoch a zborníkoch).


Všetky ocenenia