Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Medzinárodná konferencia

Znečistené územia (Contaminated Sites)

organizovaná pod záštitou MŽP Slovenskej republiky a MŽP Českej republiky
v spolupráci s UNIDO, SAŽP, GÚDŠ, VÚPOP, UK a STU

sa uskutoční v dňoch 2.-4. júna 2010 v Bratislave.


Organizátorom konferencie je Ekotoxickologické centrum Bratislava, GEOtest Brno a A.S.A Brno.

 

Príloha: First Circular [PDF]