Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V dňoch 4. júla až 16. júla 2021 sa uskutočnila Letná škola chemikov (LŠCH), ktorej sa zúčastnil 48 úspešných riešiteľov  krajských kôl Chemickej olympiády v kategóriách C a B  (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl s nechemickým zameraním). Hlavným garantom akcie bola Slovenská komisia Chemickej olympiády a  Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.
Tohtoročný, už 44. ročník LŠCH hostila Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Študenti mali možnosť si rozšíriť svoje vedomosti z oblasti anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie v rámci prednášok a seminárov vedených vysokoškolskými učiteľmi a overiť si svoje zručnosti v rámci laboratórnych cvičení, ktoré sa konali v priestoroch FCHPT STU a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského UK v Bratislave. Okrem toho mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých exkurzií vo vedeckovýskumných laboratóriách na pôde oboch fakúlt.
V rámci voľnočasových aktivít mali možnosť športového vyžitia v telocvičniach na FCHPT STU ako aj spoločenských aktivít pripravených organizátormi LŠCH a študentského spolku CHEM, vychádzke na rozhľadňu na Devínskej Kobyle, člnkovanie v Karloveskej zátoke ako aj spoznávanie Bratislavy v rámci individuálnych a spoločných prechádzok.
V rámci tejto akcie sa súbežne konalo aj prípravné sústredenie piatich študentov, ktorí sa zúčastnia Medzinárodnej chemickej olympiády.
Za vydarený priebeh akcie ďakujeme nielen organizátorom 44. ročníka LŠCH, ale aj učiteľom a zamestnancom FCHPT STU a PríF UK, Slovenskej chemickej knižnice a všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohla letná škola  úspešne uskutočniť


https://sk-sk.facebook.com/letnaskolachemikov/
https://chemickaolympiada.sk/aktivity-organizovane-cho/letna-skola-chemikov/