Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
  1. letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva 23.- 28.6.2019

 

Trinástka je vraj nešťastné číslo. O tohtoročnej, 13. letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva na FChPT STU to však rozhodne neplatilo. Už mená prihlasovaných účastníkov a vysielajúcich škôl boli predzvesťou vysoko úspešného ročníka. Z 28 vyhodnotených účastníkov celoslovenského kola chemickej olympiády kategórie A si ich podalo prihlášku 11 – a z toho prišli deviati. Z približne 60 prihlášok malo 31 záujemcov čisté jednotky v predmetoch, ktoré sú dôležité pre úspešné štúdium u nás – matematika, fyzika, chémia, informatika. Aj ich školy patrili medzi tie, ktoré si úrovňou a pripravenosťou absolventov už získali u nás renomé – napríklad Gymnázium V.B. Nedožerského v Prievidzi, Gymnázium J.A. Raymana v Prešove, gymnáziá na uliciach Poštová a Šrobárova v Košiciach, na Bilíkovej ulici v Bratislave, Gymnázium v Partizánskom, v Topoľčanoch a ďalšie.

V nedeľu 23. júna sme teda privítali všetkých 42 účastníkov na internáte Mladá Garda, kde boli ubytovaní. Keďže vieme, že mladým porozumejú najlepšie mladí, kontakt s nimi zabezpečovali koordinátori spomedzi našich študentov prvého až štvrtého ročníka – veľkú väčšinu tvorili tí, ktorí absolvovali niektorú predchádzajúcu letnú školu. Budúci piatak Bc. Patrik Furda pripravil nečakané prekvapenie – takmer hodinu trvajúcu prezentáciu, kde ich podrobne informoval o tom, čo ich čaká. O priebehu letnej školy, doprave, internátnom živote, atrakciách Bratislavy a možnostiach využitia voľného času. Pretože letná škola nie je len o vzdelávaní, ale aj poznávaní Bratislavy, zážitkoch, nových priateľských vzťahoch. V neformálnej atmosfére, kde boli spolu len gymnazisti a vysokoškoláci, sa aj táto časť odštartovala veľmi dobre.

Ale v pondelok už nastúpila skutočná škola s prednáškami a laboratórnymi cvičeniami. Úvodné slová mali riaditeľ ÚChEI prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. a vedúci letnej školy Ing. Miroslav Variny, PhD. Prostredie laboratórií s prístrojmi a chemikáliami, aké väčšina stredoškolákov nikdy nevidela, malo veľký úspech. Aj neformálny prístup prednášajúcich a cvičiacich nakoniec vzbudil mnohé otázky, diskusie, živý záujem. Utorok bol voľnejší, vyplnilo ho fakultné podujatie ChemShow, účastníci ocenili zaujímavé prednášky aj predvádzané experimenty. Popoludní nasledovala exkurzia vo firme SLOVNAFT, a.s., po nej návšteva hradu Devín s návratom loďou. Streda sa opäť rozbehla pracovne naplno, dopoludnia laboratórne cvičenia, popoludní príprava prezentácie jednej laboratórnej práce – darmo, aj letná škola je škola a bez preverenia získaných znalostí a zručností by ňou nebola. Štvrtok dopoludnia boli opäť laboratórne práce, popoludnie bolo vyvrcholením socializácie účastníkov – športové hry, neformálny vedomostný kvíz, večera, živé diskusie so študentmi, doktorandmi aj pedagógmi ústavu.

Záverečný deň bol piatok, keď sa dopoludnia začali prezentácie firiem, ktoré našu letnú školu podporili – SLOVNAFT a.s. a ENERGOCHEMICA, a.s. Po nich prišlo to, z čoho mali mnohí účastníci trému – ich prezentácie laboratórnych prác pred očami zástupcov ústavu, Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva a prítomných firiem. Stredoškoláci si ich pripravili svedomite, nebolo ľahké vybrať účastníkov na ocenenie. A potom už len záver – diplomy, vzájomné poďakovania, obed v jedálni s nekonečným lúčením jednotlivcov aj celých skupiniek nových kamarátov – a cesta domov. A s nimi ich zážitky a naše očakávanie, že aspoň časť z nich uvidíme o rok už v novej úlohe zapísaných študentov našej fakulty.

Čo nám odkázali na záver? Citujme si zopár výrokov z anonymnej ankety:

  1. „LŠ má príjemné tempo, labáky boli super, pretože do labáku sa človek často nedostane (a už vôbec nerobí), menšou nevýhodou bolo to, že sme väčšinou sedeli a pozerali ako stroj robí svoju prácu. Ale bolo zaujímavé skúsiť si aj inú formu chémie, než na akú som zvyknutý.“
  2. „Páčilo sa mi, že sme počas prác mohli spolu diskutovať a pracovať na problémoch spoločne a že naši školitelia mali záujem vysvetliť nám veci, ktoré nás zaujímali.“
  3. „Exkurzia mi objasnila prácu chemického inžiniera, nakoľko som absolútne netušila, že sa zaoberá takýmito vecami.“
  4. „Myslím si, že toto je dobrá voľba, nemal som veľké očakávania, ale táto škola ma veľmi milo prekvapila.“
  5. „Škoda, že ChemShow netrvala dlhšie.“
  6. „Zistili sme dosť o živote na vysokej škole. Mali sme dostatok času na spoznávanie mesta.“
  7. „Pokiaľ ide o štúdium na VŠ, zatiaľ nie som rozhodnutá, ale myslím si, že vďaka tomuto týždňu budem nad chémiou vo všeobecnosti intenzívnejšie premýšľať.“

 

Viliam Rizman, tajomník Letnej školy ChEI

Foto: Ján Janošovský