Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre SF EU projekt „Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv“,
kód ITMS: 26240220061
Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je voľné miesto na Oddelení organickej chémie – Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Vedeckovýskumný pracovník na OPV a V

s nástupom od 1. 11. 2011, na plný úväzok, obdobie rok a pol

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Výskumná práca v oblasti rozvíjania metód organickej syntézy heterocyklických zlúčenín s potenciálnou biologickou aktivitou

Požadované vzdelanie
Vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: prírodovedné

Znalosti
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Mestrec - pokročilý

Požadovaná predchádzajúca prax
Organická syntéza, izolácia a analýza, práca s počítačom, vyhodnocovanie spektier, literárna rešerš

Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 10. 2011
Profesijný životopis posielajte na adresu: stefan.marchalin@stuba.sk

Ďakujeme vopred všetkým uchádzačom, ale v prípade veľkého počtu žiadostí budeme kontaktovať iba tých, ktorí postúpia do užšieho výberu, ostatné materiály budú skartované.

Kontaktné údaje
FCHPT STU, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Kontaktná osoba: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.

Príloha: oznam vo formáte PDF